Rang 21
Prezime KOSTIĆ
Ime roditelja ZORAN
Ime DAVID
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 017/2015
ESPB bodovi 116,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 58,00
Prosek ocena 6,96
Broj bodova po školskom uslovu 81,22
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 82,22