Rang 20
Prezime TORLAKOVIĆ
Ime roditelja VUJADIN
Ime SLAVIŠA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HS 045/2014
ESPB bodovi 157,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 52,33
Prosek ocena 7,92
Broj bodova po školskom uslovu 82,45
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Ukupno 82,45