Rang 19
Prezime EMINI
Ime roditelja HILJMI
Ime SIMBAD
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 022/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 6,74
Broj bodova po školskom uslovu 81,70
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 82,70