Rang 18
Prezime ANĐELKOVIĆ
Ime roditelja DRAGAN
Ime DANIJEL
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 024/2015
ESPB bodovi 116,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 58,00
Prosek ocena 7,19
Broj bodova po školskom uslovu 82,33
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 83,33