Rang 17
Prezime MANČIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime STEFAN
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 027/2015
ESPB bodovi 117,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 58,50
Prosek ocena 7,33
Broj bodova po školskom uslovu 83,47
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 84,47