Rang 16
Prezime RIDIČKOVIĆ
Ime roditelja BOBAN
Ime ANDRIJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 102/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,14
Broj bodova po školskom uslovu 83,72
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 84,72