Rang 15
Prezime APOSTOLOVIĆ
Ime roditelja STOJANČE
Ime MARKO
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HB 016/2016
ESPB bodovi 57,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 57,00
Prosek ocena 7,64
Broj bodova po školskom uslovu 83,82
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 84,82