Rang 14
Prezime IVANOVIĆ
Ime roditelja BORIS
Ime NIKOLA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 102/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,25
Broj bodova po školskom uslovu 85,25
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Ukupno 85,25