Rang 13
Prezime KRASKO
Ime roditelja JANO
Ime JANO
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 009/2015
ESPB bodovi 116,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 0
Efikasnost 58,00
Prosek ocena 7,67
Broj bodova po školskom uslovu 84,74
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 85,74