Rang 12
Prezime STOJKANOVIĆ
Ime roditelja MILAN
Ime DENIS
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 002/2014
ESPB bodovi 159,00
Broj godina studiranja 3
Korektivni faktor 1
Efikasnost 53,00
Prosek ocena 8,36
Broj bodova po školskom uslovu 85,21
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 86,21