Rang 11
Prezime LAKIĆ
Ime roditelja BOGDAN
Ime NEMANJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GS 087/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,46
Broj bodova po školskom uslovu 86,32
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Ukupno 86,32