Rang 10
Prezime VUJAČIĆ
Ime roditelja PREDRAG
Ime NEĐELJKO
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 014/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,39
Broj bodova po školskom uslovu 85,95
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 86,95