Rang 9
Prezime PEJIĆ
Ime roditelja RADIVOJE
Ime NIKOLA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 020/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,54
Broj bodova po školskom uslovu 86,68
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 87,68