Rang 8
Prezime NICOJEVIĆ
Ime roditelja NENAD
Ime NEMANJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 017/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,79
Broj bodova po školskom uslovu 86,93
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 87,93