Rang 7
Prezime ĐURĐANOVIĆ
Ime roditelja SAŠA
Ime MARKO
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 035/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,93
Broj bodova po školskom uslovu 88,65
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Ukupno 88,65