Rang 6
Prezime LIČIĆ
Ime roditelja BRANISLAV
Ime NEMANJA
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa RB 021/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 7,79
Broj bodova po školskom uslovu 87,93
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 88,93