Rang 5
Prezime STOJIČIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime JOVAN
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HB024/2016
ESPB bodovi 57,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 57,00
Prosek ocena 8,50
Broj bodova po školskom uslovu 88,10
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 89,10