Rang 4
Prezime JOVANOVIĆ
Ime roditelja VLASTA
Ime PETAR
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HB 028/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,27
Broj bodova po školskom uslovu 89,34
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 90,34