Rang 3
Prezime PETROVIĆ
Ime roditelja LJUBICA
Ime ĐORĐE
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HS 073/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,40
Broj bodova po školskom uslovu 90,00
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 91,00