Rang 2
Prezime JANKOVIĆ
Ime roditelja ACA
Ime ĐORĐE
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa GB 021/2016
ESPB bodovi 60,00
Broj godina studiranja 1
Korektivni faktor 0
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,43
Broj bodova po školskom uslovu 90,15
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 91,15