Rang 1
Prezime ANTONIĆ
Ime roditelja MILOVAN
Ime PREDRAG
Fakultet Visoka hotelijerska škola
Broj indexa HB 027/2015
ESPB bodovi 120,00
Broj godina studiranja 2
Korektivni faktor 1
Efikasnost 60,00
Prosek ocena 8,37
Broj bodova po školskom uslovu 90,85
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Ukupno 91,85