Konačna rang lista za studente viših godina studija - 19.11.2018.
Mašinski fakultet
Rang Ime Ime roditelja Prezime Espb bodovi Ukupno bodova
1 NATALIJA BRANO PERIŠIĆ 180,00 100,00 DETALJNO
2 SUZANA RAJA MILUTINOVIĆ 180,00 99,80 DETALJNO
3 MARTINA BRANO PERIŠIĆ 240,00 99,15 DETALJNO
4 ANTONINA MILORAD VUKOBRAT 60,00 99,00 DETALJNO
5 MARIJA SLOBODAN GAJEVIĆ 300,00 98,70 DETALJNO
6 VASILIJA ZORAN VULEVIĆ 60,00 98,40 DETALJNO
7 MARIJA VLADE MILIVOJEVIĆ 120,00 98,35 DETALJNO
8 TAMARA ALEKSANDAR VASILJEVIĆ 120,00 98,25 DETALJNO
9 ANTONINA IVAN ANTONIĆ 60,00 97,80 DETALJNO
10 NEDA STJEPAN MARINKOVIĆ 180,00 96,15 DETALJNO
11 NADA STANKO MILUTINOVIĆ 228,00 95,15 DETALJNO
12 CVETA DESIMIR BACIĆ 60,00 94,90 DETALJNO
13 ALEKSANDRA GORAN STAMENKOVIĆ 180,00 94,70 DETALJNO
14 ANA MIROSLAV ULEMEK 60,00 94,70 DETALJNO
15 MARIJANA RADOVAN CVETKOVIĆ 180,00 94,25 DETALJNO
16 NATAŠA GORAN SIMIĆ 180,00 93,75 DETALJNO
17 BOJANA RADE SPASOJEVIĆ 60,00 93,50 DETALJNO
18 TAMARA RADOVAN RAĐENOVIĆ 234,00 93,20 DETALJNO
19 SARA MIHAJLO KOSTIĆ 60,00 93,00 DETALJNO
20 JOVANA MIRKO LUKOVIĆ 120,00 92,90 DETALJNO
21 JOVANA ZORAN PAVLOVIĆ 180,00 92,65 DETALJNO
22 SARA ČASLAV JASNIĆ 60,00 92,60 DETALJNO
23 SONJA NIKOLA ADAMOVIĆ 228,00 92,25 DETALJNO
24 DRAGANA SLOBODAN KOVAČEVIĆ 56,00 92,20 DETALJNO
25 NIKOLINA SLOBODAN CRNOGORAC 60,00 92,10 DETALJNO
26 DUNJA GORAN OSTOJIN 60,00 92,00 DETALJNO
27 NEVENA NEŠKO RISTOVIĆ 60,00 91,90 DETALJNO
28 MILICA ŽELJKO SINĐELIĆ 180,00 91,65 DETALJNO
29 MARIJANA DARKO STOJANOVIĆ 60,00 91,60 DETALJNO
30 JASMINA GRADISLAV ŠINDIĆ 180,00 91,45 DETALJNO
31 LEONORA NEBOJŠA NEŠIĆ 60,00 91,40 DETALJNO
32 DANIJELA SLOBODAN PEJIĆ 60,00 90,90 DETALJNO
33 RENATA VLADIMIR GRIGOROVA 234,00 90,40 DETALJNO
34 SANELA HAJDAR SULEJMANI 60,00 90,40 DETALJNO
35 TIJANA ZORAN DRAGIĆ 234,00 90,25 DETALJNO
36 SARA DEJAN ILIĆ 60,00 90,10 DETALJNO
37 TAMARA MILAN CRNOGORAC 180,00 90,05 DETALJNO
38 SANDRA PREDRAG MARINKOVIĆ 60,00 89,50 DETALJNO
39 ANA RADIŠA MATEJIĆ 60,00 89,40 DETALJNO
40 ISIDORA BATO MATIĆ 180,00 89,15 DETALJNO
41 RANKA MILORAD KALABIĆ 228,00 88,90 DETALJNO
42 TEODORA MIHAJLO TORBICA 56,00 88,75 DETALJNO
43 ANĐELKA SLAVIŠA LEŠTANIN 228,00 88,60 DETALJNO
44 ANĐELA ZORAN SPASIĆ 60,00 88,20 DETALJNO
45 JOVANA MILADINKA BOTIĆ 60,00 88,10 DETALJNO
46 BOJANA ŽELJKO EIĆ 180,00 88,05 DETALJNO
47 TIJANA TOMISLAV MILETIĆ 234,00 87,55 DETALJNO
48 NINA NENAD STOJANOV 60,00 87,10 DETALJNO
49 JELENA MILOVAN JOKIĆ 60,00 87,10 DETALJNO
50 MILJANA MILE MARJANOVIĆ 54,00 86,85 DETALJNO
51 TIJANA BOŠKO ĐORĐEVIĆ 60,00 86,40 DETALJNO
52 ALEKSANDRA SVETOZAR ARSENIJEVIĆ 56,00 86,35 DETALJNO
53 MARIJANA RANKO SAMARDŽIĆ 56,00 86,35 DETALJNO
54 ANA VITOMIR ŠUŠANJ 114,00 85,30 DETALJNO
55 ANGELINA SRĐAN SAVIĆ 56,00 85,15 DETALJNO
56 DRAGANA BOBAN PANIĆ 108,00 85,10 DETALJNO
57 TIJANA VLADIMIR RISTOVIĆ 60,00 84,80 DETALJNO
58 MARIJA VELIBOR MARKOVIĆ 174,00 84,70 DETALJNO
59 NEVENA ALEKSANDAR NIKOLOVSKA 168,00 84,50 DETALJNO
60 NINA VOJISLAV SELAKOVIĆ 60,00 84,20 DETALJNO
61 MILICA MILAN STJEPANOVIĆ 60,00 83,70 DETALJNO
62 ANDRIJANA RADOSLAV ESKIĆ 162,00 83,50 DETALJNO
63 TIJANA DEJAN LUKIĆ 56,00 80,70 DETALJNO
64 NEVENA MLADEN ROSIĆ 104,00 80,55 DETALJNO
65 DANICA ZORAN ILIĆ 240,00 80,35 DETALJNO
66 JOVANA ŽIVAN TARLANOVIĆ 108,00 80,25 DETALJNO
67 VERICA JOVAN BANOVIĆ 48,00 80,15 DETALJNO
68 JELENA STOJAN KOVAČEVIĆ 228,00 79,93 DETALJNO
69 MAJDA MLADEN BABOVIĆ 102,00 79,80 DETALJNO
70 DANKA VLADE ROSIĆ 104,00 78,45 DETALJNO
71 NIKOLINA DRAGAN STEVANOVIĆ 54,00 77,65 DETALJNO
72 MILENA RADE USILJANIN 106,00 77,10 DETALJNO
73 MILICA DENIS MILETIĆ 234,00 76,64 DETALJNO
74 SARA MILAN TASIĆ 102,00 76,60 DETALJNO
75 NEVENA RADE VESKOVIĆ 50,00 76,60 DETALJNO
76 ANA VOJISLAV STEFANOVIĆ 50,00 75,90 DETALJNO
77 JASNA ZORAN STEVANOVIĆ 50,00 75,50 DETALJNO
78 SLAĐANA DUŠAN BRANKOVIĆ 96,00 75,15 DETALJNO
79 ALEKSANDRA MILAN JOVANOVIĆ 52,00 75,00 DETALJNO
80 KRISTINA STANISLAV VUČIĆ 180,00 74,65 DETALJNO
81 JANA DEJAN PETROVIĆ 180,00 74,05 DETALJNO
82 MIRJANA RADOLJUB LALIĆ 138,00 74,00 DETALJNO

83 ANĐELA SLOBODAN MATIJEVIĆ 180,00 73,80 DETALJNO
84 KRISTINA BOŽIDAR BAROŠ 180,00 73,35 DETALJNO
85 SNEŽANA SLOBODAN EGERIĆ 180,00 73,25 DETALJNO
86 MILICA MIROSLAV PAVLOVIĆ 180,00 72,10 DETALJNO
87 ANDRIJANA IVAN PAVLICA 128,00 70,69 DETALJNO
88 SONJA NIKOLA VUKAŠINOVIĆ 120,00 70,40 DETALJNO
89 ALEKSANDRA SINIŠA MARKOVIĆ 180,00 67,45 DETALJNO