Konačna rang lista za studente viših godina studija - 18.11.2019.
Visoka hotelijerska škola
Rang Ime Ime roditelja Prezime Espb bodovi Ukupno bodova
1 TANJA DEJAN NIKOLIĆ 60,00 93,60 DETALJNO
2 ANJA VASO MIŠIĆ 60,00 93,30 DETALJNO
3 KRISTINA TOMISLAV VIĆENTIJEVIĆ 60,00 90,40 DETALJNO
4 MARIJA BRATISLAV TAKIĆ 120,00 89,80 DETALJNO
5 NEVENA MIROSLAV MARKOVIĆ 120,00 88,80 DETALJNO
6 ALEKSANDRA IVICA PERIĆ 167,00 88,35 DETALJNO
7 KATARINA EMIL JOANOVIĆ 157,00 87,57 DETALJNO
8 MARIJA DEJAN OBRENOVIĆ 120,00 86,20 DETALJNO
9 DRAGANA MILOŠ NEDELJKOVIĆ 60,00 83,25 DETALJNO
10 STANOJKA BRANKO VASILIĆ 117,00 83,00 DETALJNO
11 ANASTASIJA MILE RANĐELOVIĆ 56,00 82,30 DETALJNO
12 SANJA MILAN VASIĆ 56,00 79,60 DETALJNO
13 LIDIJA NEMANJA DIVJAK 156,00 77,15 DETALJNO