Konačna rang lista za studente viših godina studija - 19.11.2018.
Visoka hotelijerska škola
Rang Ime Ime roditelja Prezime Espb bodovi Ukupno bodova
1 KATARINA EMIL JOANOVIĆ 120,00 94,25 DETALJNO
2 NEVENA MIROSLAV MARKOVIĆ 60,00 88,30 DETALJNO
3 MARIJA DEJAN OBRENOVIĆ 60,00 88,30 DETALJNO
4 MARIJA BRATISLAV TAKIĆ 60,00 87,20 DETALJNO
5 DRAGANA MIODRAG ČOLIĆ 120,00 87,05 DETALJNO
6 ALEKSANDRA IVICA PERIĆ 120,00 85,00 DETALJNO
7 SOFIJA ŽIVORAD ILIĆ 60,00 85,00 DETALJNO
8 STANOJKA BRANKO VASILIĆ 60,00 84,65 DETALJNO
9 DAJANA ZOLTAN CARO 60,00 82,90 DETALJNO
10 LIDIJA NEMANJA DIVJAK 120,00 82,45 DETALJNO
11 NATALIJA ALEKSANDAR ČONIĆ 110,00 79,40 DETALJNO

12 MARIJA DRAGAN KONJIKUŠIĆ 147,00 78,70 DETALJNO