Konačna rang lista za studente viših godina studija - 19.11.2018.
Visoka hotelijerska škola
Rang Ime Ime roditelja Prezime Espb bodovi Ukupno bodova
1 ĐORĐE ACA JANKOVIĆ 120,00 95,35 DETALJNO
2 JOVAN GORAN STOJIČIĆ 120,00 91,20 DETALJNO
3 PETAR VLASTA JOVANOVIĆ 120,00 91,00 DETALJNO
4 STEVAN NENAD MARKOVIĆ 60,00 90,10 DETALJNO
5 STRAHINJA DARKO NENADIĆ 60,00 89,30 DETALJNO
6 MATEJA ZORAN BARIĆ 120,00 88,95 DETALJNO
7 NEMANJA NENAD NICOJEVIĆ 120,00 87,85 DETALJNO
8 SIMBAD HILJMI EMINI 120,00 86,60 DETALJNO
9 ANDRIJA BOBAN RADIČKOVIĆ 120,00 86,43 DETALJNO
10 NIKOLA ŽIVORAD MILENKOVIĆ 60,00 84,70 DETALJNO
11 NENAD GORAN GAGIĆ 116,00 84,25 DETALJNO
12 NEMANJA BRANISLAV LIČIĆ 157,00 83,97 DETALJNO
13 PUNIŠA RADOVAN MARINOVIĆ 56,00 82,45 DETALJNO
14 MILOŠ DRAGAN MARIĆ 58,00 82,40 DETALJNO
15 RATKO MARIN KNEŽEVIĆ 54,00 82,10 DETALJNO
16 NIKOLA RADIVOJE PEJIĆ 157,00 81,92 DETALJNO
17 NEMANJA DUŠKO SAVIĆ 56,00 81,15 DETALJNO
18 LAZAR GORAN MANČIĆ 56,00 80,00 DETALJNO
19 STEFAN GORAN MANČIĆ 157,00 79,82 DETALJNO
20 NEĐELJKO PREDRAG VUJAČIĆ 152,00 79,53 DETALJNO
21 VLADIMIR MIROSLAV RADOJIČIĆ 54,00 79,20 DETALJNO
22 NIKOLA BORIS IVANOVIĆ 152,00 79,10 DETALJNO
23 DANIJEL DRAGAN ANĐELKOVIĆ 152,00 77,78 DETALJNO
24 DAVID ZORAN KOSTIĆ 141,00 74,75 DETALJNO

25 ALEKSANDAR VLADIMIR VUJMILOVIĆ 133,00 73,67 DETALJNO
26 DANILO ZORAN PURIĆ 48,00 73,40 DETALJNO