Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Studentska kartica fizički važi dve godine.

Nakon isteka ovog roka, studentska kartica se menja.

Pravo na ishranu se obnavlja (produžava) početkom svake školske godine.

Nakon što upiše zimski semestar nastupajuće školske godine, student može obnoviti pravo na ishranu,
ili zameniti svoju karticu.

Da biste produžili studentsku karticu, potrebno je doneti na uvid indeks ili potvrdu sa fakulteta o upisanom zimskom semestru
i statusu studiranja, kao i račun o plaćenom produženju prava na ishranu.

Zamena, produženje, kao i vađenje nove kartice može se izvršiti tokom cele godine.